Toets 6A Vergelyking

Die toets bestaan uit simboolgroepe (syfers, letters, name en figure) wat met mekaar vergelyk moet word.

Langs elke vraag verskyn 5 simboolgroepe naamlik A, B, C, D en E. Kies uit die 5 simboolgroepe die een wat nie presies net soos die ander vier groepe lyk nie.

Voorbeeld

a.
B is die korrekte antwoord.
Merk spasie B langs vraag a op die antwoord blad.

b. D is die korrekte antwoord.

c.

C is die korrekte antwoord.

Begin by vraag 1 en werk so vining as moontlik.