Toets 9 Geheue

JY GAAN NOU VRAE BEANTWOORD OOR DIE INHOUD VAN DIE PARAGRAWE WAT JY ‘N RUKKIE GELEDE GELEES HET. ELKE VRAAG HET SLEGS EEN KORREKTE ANTWOORD.

Begin met vraag 1 van Toets 9 en sorg dat jy elke keer die regte vraag langs die regte nommer beantwoord.

‘n Tydsbeperking word gestel.